Obsługa kadrowo-płacowa, wnioski A1

Obsługa kadrowo-płacowa

Szukasz biura rachunkowego, które zajmie się obsługą kadrowo-płacową Twojej firmy? Zapraszamy do współpracy! Zakres usług i cenę ustalamy indywidualnie, a poprosić możesz nas m.in. o: rozliczanie urlopów, prowadzenie kartotek pracowników, sporządzanie umów pracowniczych. Zapewnimy im:

  • naliczanie płac i przekazywanie miesięcznych dokumentów do ZUS i PFRON;
  • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
  • niezbędne zaświadczenia i wsparcie z zakresu prawa pracy i BHP.

Ponadto oferujemy wypełnianie i składanie w imieniu klientów wniosków A1 – zaświadczenie potwierdza, że w okresie pracy za granicą składki powinny być opłacane w Polsce.